Welkom Werk Biografie Agenda Links Contact Begin
Welkom op deze website

Ruimte en licht.

Een bespiegeling bij een tentoonstelling van interieurschilderijen.

In den beginne was er de open ruimte,
weids als het landschap van Noord-Friesland,
Of verder nog, achter de dijken,
het wad, eindeloos.
Licht en schaduw, wolken en wind hebben vrij spel.
Het is de plek van mijn jeugd, mijn eerste liefde,
bron van onbegrensd genieten.

Maar we zoeken tegelijk mensenmaat,
woningen, werkplaatsen, kerken.
De stad, mijn tweede liefde.
Bescherming tegen het onbehuisde
en het al te grenzenloze.
Maar soms ook kerker
Waar ik uit wil breken.

Zo is de spanning geboren.

Gebouwen spelen een dubbel spel. Ze kaderen de ruimte in
en kunnen tegelijk grootsheid, oneindigheid suggereren.
Vreemd, het lijkt soms dat we pas
dankzij de inkadering
de ruimte echt ervaren.

Beeldende kunst,
zeker ook in de Nederlandse traditie,
kan die spanning verbeelden
en heeft het spel van het licht ontdekt
als de verbindende schakel
tussen open en het besloten,
buiten en binnen.
In dit spanningsgebied beweeg ook ik mij graag, al schilderend.


Het bovenstaande geeft wel ongeveer mijn grondstemming weer.
Daarbij is de architectuur een veelzijdige bron van inspiratie: de herhalingsmotieven en ritmes, het scheppen van ruimte en het uitbuiten van het licht. Zij leent zich voor figuratie en abstractie. En ze eist geen monopolie, zodat ik ook de ruimte vind voor het stilleven, het landschap, het portret. Verbindend element is wel de interesse voor de bouw, de structuur van het onderwerp. En de werking van het licht.